mercredi 12 juin 2013

تیتر روی جلد روزنامه ورزشی "جهان ورزش"


پس از برد ایران در برابر لبنان در مقدماتی جام جهانی آسیا، روزنامه جهان ورزش، در حالی تیتراصلی با عنوان "حالا کلید در دست ماست " با رنگ بنفش و برجسته سازی کلمه کلید را انتشار داده است که هر دوی "رنگ بنفش" و "کلید" از نشانه های انتخاباتی حسن روحانی است

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire